Van phao Z-Tide DTF / DFF

Liên hệ

Features

  • Áp suất làm việc tối thiểu ở mức 0,5kgf / cm 2 .
  • Áp suất tối đa 10kgf / cm 2
  • Môi trường làm việc: dùng cho nước
  • Nhiệt độ nước: -15 ℃~80 ℃