Van phao inox DN50 (Φ60mm, 2″)

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van phao inox DN50 (Φ60mm, 2″)

– Tên sản phẩm: van phao bể nước 60 mm (phao cơ 60 mm)

– Áp dụng: khoá và mở khi dẫn nước vào bồn chứa.

– Cỡ ren: 60 mm

– Chất liệu: toàn bộ bằng inox

– Ren ty: 12 mm

– Banh inox: 270 mm