Van phao cơ thân đồng lắp đường ống lớn

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van phao cơ thân đồng lắp đường ống lớn

Van phao cơ thân đồng lắp đường ống lớn từ DN15, DN20, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150.

Đây là hàng van phao bể nước thân đồng bóng inox nhập từ Trung Quốc

Nhiệt độ làm việc tối đa tới 80 độ C