Van phao cơ bằng đồng hiệu Klepsan

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van phao cơ bằng đồng hiệu Klepsan

Van phao cơ bằng đồng hiệu Klepsan

Kích cỡ có sẵn trong kho: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

Van phao Klepsan DN15 ½” lắp phi 21

Van phao Klepsan DN20 ¾” lắp phi 27

Van phao Klepsan DN25 1″ lắp ống phi 34

Van phao Klepsan DN32 1¼” lắp ống phi 42

Van phao Klepsan DN40 1½” lắp ống phi 49

Van phao Klepsan DN50 2″ lắp ống phi 60