Van một chiều Weflo tiêu chuẩn UL/FM

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van một chiều Weflo tiêu chuẩn UL/FM

Van một chiều Weflo tiêu chuẩn UL/FM kết nối mặt bích ANSI B16 1 Class125

Áp lực làm vieejcL 200PSI, 250PSI, 300PSI

Kích cỡ sản phẩm: DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300

Danh mục: