Van một chiều lá lật TGK Hàn Quốc

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van một chiều lá lật TGK Hàn Quốc

Van một chiều lá lật TGK Hàn Quốc (Made in Korea) được chế tạo bằng gang,

Sản phẩm kết nối mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K

Nhiệt độ làm việc đến 80°C

Kích cỡ có sẵn trong kho  DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400

Danh mục: