Van một chiều inox vi sinh

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van một chiều inox vi sinh

Van một chiều inox vi sinh bằng chất liệu Inox 304, inox 316.

Sản phẩm được ứng dụng trong các ngành : thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, hóa chất….

>>Xem thêm: Van một chiều bằng đồng

NPS DN millimeters
¼ 8 13,72 mm
10 17,15 mm
½ 15 21,34 mm
¾ 20 26,67 mm
1 25 33,40 mm
32 42,16 mm
40 48,26 mm
2 50 60,33 mm
65 73,03 mm
3 80 88,90 mm
90 101,60 mm
4 100 114,30 mm
115 127,00 mm
5 125 141,30 mm
6 150 168,28 mm
8 200 219,08 mm
10 250 273,05 mm
12 300 323,85 mm
14 350 355,60 mm
16 400 406,40 mm
18 450 457,20 mm
20 500 508,00 mm
24 600 609,60 mm
Danh mục: