Van một chiều đồng KVS lá lật

Liên hệ

Đặc điểm van KVS

 • Designed to BS 5154
 • Pressure Rating: PN20
 • Working Medium: Water, Oil & Steam
 • Working Temperature: ≤ 170˚C
 • End Connection: BS21 Taper Threaded (ISO 7) / BS EN10226-2

Kích cỡ sản phẩm

 • Van một chiều đồng lá lât KVS DN15 – Φ21mm (½”)
 • Van một chiều đồng lá lât KVS DN20 – Φ27mm (¾”)
 • Van một chiều đồng lá lât KVS DN25 – Φ34mm (1″)
 • Van một chiều đồng lá lât KVS DN32 – Φ42mm (1¼”)
 • Van một chiều đồng lá lât KVS DN40 – Φ48mm (1½”)
 • Van một chiều đồng lá lât KVS DN50 – Φ60mm (2″)
Danh mục: