Van một chiều chống va, nhiều cửa, nối bích hiệu AVk 641/21

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van một chiều chống va, nhiều cửa, nối bích hiệu AVk 641/21

Van một chiều chống va, nhiều cửa, nối bích hiệu AVk 641/21

The Series 641/21 is a fast acting, multi door, recoil swing check valve. Designed for use in systems where high velocities and fast returns of flow are evident. Suitable for use in potable water, raw water and sewage, to a maximum temperature of +70°C.

Vật liệu:
– Thân, nắp chụp, cửa: Gang dẻo GGG-50
– Trục quay: Thép không gỉ 10088 Gr 1.4305.
Dải kích thước: 600-1600
Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70
Giới hạn áp suất làm việc: 16
Danh mục: