Van một chiều Armas thủy lực

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van một chiều Armas thủy lực

Van một chiều Armas thủy lực Van kiểu Armaş “HCV” là van một chiều được điều khiển bằng thủy lực hoạt động với áp suất dòng và ngăn dòng chảy ngược trong hệ thống.

Khi giá trị áp suất hạ lưu vượt quá giá trị áp suất thượng lưu, van được đóng lại hoàn toàn kín mà không gây ra hiện tượng tăng áp.

Khi giá trị áp suất thượng lưu vượt quá giá trị áp suất hạ lưu, van một chiều sẽ tự mở từ từ. Vì vậy, nó giảm áp suất tăng được hình thành trong quá trình khởi động.

Danh mục: