Van giảm áp Z-Tide diaphragm type (loại mới)

Liên hệ

Specifications

Vật liệu chế tạo DI, Bronze, SS
Vật liệu đệm NBR; Viton
Kích cõ và kết nối Thread & Flange 1.5” to 56”
Áp suất làm việc 1-7 kgf/cm2; 4-12 kgf/cm2
Kích thước DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200, DN300, DN350
Danh mục: