Van điều khiển tuyến tính Automa

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Điện áp bộ tác  động AC110V, AC 220V, AC380V.
Lắp bích JIS 10K, JIS 20k, ANSI#150, ANSI#300.
ELECTRIC LINEAR ACTUATOR VALVE
Fluids: Water, Steam, Gas, Oil, Chemical Process
Construction: 1piece/ 2piece/ 3piece screwed ends ball valve; flanged ends ball valves; butterfly valves
Rating: 1000psi; 10K; 20K; ANSI#150; ANSI#300
End connection: RF, BW, SW
Material: CF8/ CF8M/ SS304/ SS316/ FC200/ FCD450/ WCB
Accessory: Solenoid valve, limit switch box, air filter regulator, E/P positione

Danh mục: