Van điện từ khí nén KCC KS530H (Van Khí Nén 5/3, Ren 17, Tâm Đóng)

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van điện từ khí nén KCC KS530H (Van Khí Nén 5/3, Ren 17, Tâm Đóng)

Van điện từ khí nén KCC KS530H là loại van khí nén 5/3 có 5 cổng 3 vị trí và 2 đầu coil điện, được dùng để kích hoạt và điều khiển xi lanh khí nén (ben hơi).

  • Kích thước cổng: ren 3/8 (17mm)
  • Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.9 MPa.
  • Loại van 5 cửa 3 vị trí. (2 Đầu Coil Điện)
  • Nhiệt độ hoạt động: 5~60oC.
  • Hãng sản xuất: KCC (Hàn Quốc)
  • Van điện từ khí nén 5/3 KCC có các loại như sau:

KS320H là loại van hơi 5/3, tâm đóng, Ren 13mm (1/4)

KS320I là loại van hơi 5/3, tâm thông, Ren 13mm (1/4)

KS320J là loại van hơi 5/3, tâm xả, Ren 13mm (1/4)

KS530H là loại van hơi 5/3, tâm đóng, Ren 17mm (3/8)

KS530I là loại van hơi 5/3, tâm thông, Ren 17mm (3/8)

KS530J là loại van hơi 5/3, tâm xả, Ren 17mm (3/8)

KS640H là loại van hơi 5/3, tâm đóng, Ren 21mm (1/2)

Danh mục: