Van cầu Hitachi HM10KSG, MALL, 10K

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van cầu Hitachi HM10KSG, MALL, 10K

Van cầu Hitachi HM10KSG, MALL, 10K

Thông số kỹ thuật của van cầu Inox 304 Hitachi MALL, JIS10K

Product Name Material Remarks
Body FCMB-S35
Cover FCD-S
Stem SUS403
Disc SUS403
Seat ring SUS403
Handwheel FCMB340 Color: Red / Nominal diameter: ¼-2B
Gasket Color: Red/Nominal diameter: 2½, 3B
Gasket H1215 Nominal diameter: 2½, 3B

Kích cỡ Van cầu Hitachi HM10KSG, MAILL, 10K

Nominal diameter (B) 1/4 3/8 1/2 3/4 1 2 3
L 50 55 65 80 90 105 120 140 180 200
H 90 90 92 106 128 145 156 183 225 260
D 70 70 70 80 90 100 120 140 180 180
Danh mục: