Van cầu đồng Arita ren trong

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van cầu đồng Arita ren trong

Van cầu Arita nhập khẩu từ Malaysia. Sản phẩm đẩy đủ CO/CQ.

 • Van cầu đồng Arita DN8 lắp đường ống phi Φ14mm (¼”)
 • Van cầu đồng Arita DN10 lắp đường ống phi Φ17mm (⅜”)
 • Van cầu đồng Arita DN15 lắp đường ống phi Φ21mm (½”)
 • Van cầu đồng Arita DN15 lắp đường ống phi Φ21mm (½”)
 • Van cầu đồng Arita DN20 lắp đường ống phi Φ27mm (¾”)
 • Van cầu đồng Arita DN25 lắp đường ống phi Φ34mm (1″)
 • Van cầu đồng Arita DN32 lắp đường ống phi Φ42mm (1¼”)
 • Van cầu đồng Arita DN40 lắp đường ống phi Φ49mm (1½”)
 • Van cầu đồng Arita DN50 lắp đường ống phi Φ60mm (2″)
 • Van cầu đồng Arita DN65 lắp đường ống phi Φ73mm (2½”)
 • Van cầu đồng Arita DN80 lắp đường ống phi Φ90mm (3″)
Danh mục: