Van cầu điều khiển tuyến tính Ginice

Liên hệ

1- VAN CẦU

  • – Kết nối: Mặt bích
  • – Nhiệt độ làm việc: Max 200ºC
  • – Áp suất làm việc: Max 10 Bar
  • – Cấu tạo: thân gang, roăng PTFE

2- ĐỘNG CƠ ĐIỆN TUYẾN TÍNH

  • – Điện áp làm việc: 220 V AC
  • – Tín hiệu điều khiển: 4 – 20 mA
  • – Nhãn hiệu: GINICE”
Danh mục: