Van cầu Asia

Liên hệ

Ứng dụng của Van cầu Asia

Cấu tạo và hoạt động của van cầu AsiaỨng dụng phổ biến nhất của van cầu Asia là kiểm soát dòng lưu lượng nước tiêu chuẩn. Khi xoay tay, đĩa sẽ được hạ xuống hoặc nâng lên. Khi đĩa đã được hạ xuống hoàn toàn, nguồn cấp nước sẽ tắt. Khi đĩa được nâng lên hoàn toàn, lưu lượng nước ở mức tối đa. Trong các ứng dụng công nghiệp tự động hóa hay ngay cả ứng dụng tự động trong hệ HVAC, van cầu Asia có thể được gắn bộ phận truyền động (actuator) bằng điện, khí nén hoặc thủy lực thay vì dạng cơ tay quay, và được gọi là van cầu Asia điều khiển điện hoặc van cầu Asia điều  khiển khí nén.
Bộ phận kiểm soát dòng chảy nằm bên trong van cầu Asia giúp định hướng dòng lưu lượng.Các van cầu Asia thường không phù hợp với chất bùn sệt do bị cản trở bởi vách ngăn.
Do tính nhạy cảm với áp suất và khả năng dễ ăn mòn, dể đảm bảo được chất lượng vận hành hệ thống chúng ta cần cân nhắc các yếu tố sau:

Các ứng dụng điển hình của van cầu Asia bao gồm:

Hệ thống nước làm mát, nơi lưu lượng cần được điều chỉnh
Các hệ thống dầu nhiên liệu có lưu lượng được điều chỉnh và độ kín nước là rất quan trọng
Dùng cho hệ hơi và và hệ đường ống nước cần độ đóng kín và an toàn là những điểm quan tâm chính
Dùng cho cấp nước, thực phẩm, hoá học, hệ thống thoát nước và chiết xuất không khí ngưng tụ
Nắp nồi hơi, ống thoát nước, lỗ thông hơi chính và cống rãnh thoát nước
Hệ thống dầu nhờn tuabin

Danh mục: