Van cầu ARI Faba Plus PN16, 40 ANSI Class 150,300

Liên hệ

Ứng dụng: Ngành công nghiệp, nhà máy điện, nhà máy lọc khí, công nghệ chế biến, cung cấp khí đốt, hơi nước, cơ sở tái chế, nước nóng, các ứng dụng dầu nhiệt, nhà máy sản xuất nói chung…
Môi trường sử dụng: Hơi nước, khí, nước nóng, dầu tải nhiệt, xử lý nước, amoniac,…
Vật liệu:  Grey cast iron, nodular cast iron, cast steel, forged steel, stainless steel, ANSI material
Kích thước: Từ DN 15 đến DN 400
Áp suất: DIN  PN 16 – 40 , hoặc ANSI 150 -300

Danh mục: