Van bướm KVS loại tay quay

Liên hệ

Thông số kỹ thuật van bướm tay quay KVS

 • Designed to BS 5155
 • Pressure Rating: PN16 / PN25
 • Working Medium: Water & Sea Water
 • Working Temperature: -10…+ 120˚C
 • Flanged to BS 4504 / BS EN1092
 • Top flange conform: ISO 5211
 • TUV Certified

Kích cỡ sản phẩm

Dòng van bướm KVS tay quay đa dạng kích cỡ. Hiện nay chúng tôi kinh doanh các kích cỡ sau của sản phẩm (vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng trong kho)

 • Van bướm KVS DN50 tay quay
 • Van bướm KVS DN65 tay quay
 • Van bướm KVS DN80 tay quay
 • Van bướm KVS DN100 tay quay
 • Van bướm KVS DN125 tay quay
 • Van bướm KVS DN150 tay quay
 • Van bướm KVS DN200 tay quay
 • Van bướm KVS DN250 tay quay
 • Van bướm KVS DN300 tay quay
 • Van bướm KVS DN350 tay quay
 • Van bướm KVS DN400 tay quay
 • Van bướm KVS DN450 tay quay
 • Van bướm KVS DN500 tay quay
 • Van bướm KVS DN600 tay quay
Danh mục: