Van bi Giacomini kết nối mặt bích thân thép.

Liên hệ

Thông số kỹ thuật của van bi:

Nhiệt độ làm việc tối đa: 120°C

Áp suất danh nghĩa: 16 bar

Áp suất làm việc tối đa (liên tục): 11 bar.

Các chỉ thị áp dụng của EU:

Chất lỏng sử dụng: nhóm 2 – chất lỏng (2014/68 / EU PED).

Nguyên vật liệu sử dụng chế tạo van bi Giacomini:

Thân: gang (GG 25).

Bóng: thép không gỉ.

Thân: thép không gỉ.

Danh mục: