Van bi Ayvaz lắp mặt bích

Liên hệ

Van bi Ayvaz mặt bích một loại van sử dụng đĩa van đóng mở có dạng cầu hình viên bi. Đĩa van dạng hình cầu có đục lỗ và xoay vòng để kiểm soát dòng chảy đi qua van. Van bi này kết nối với đường ống bởi 2 mặt bích 2 đầu. Các van bi mặt bích thường có kích cỡ lớn từ DN40 đến DN500

Danh mục: