Van bi Arita tay gạt, thân inox 304 loại 1PC (1 mảnh)

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van bi Arita tay gạt, thân inox 304 loại 1PC (1 mảnh)

Van bi Arita tay gạt, thân inox 304 loại 1PC (1 mảnh) DN8 lắp đường ống phi Φ14mm (¼”)

Van bi Arita tay gạt, thân inox 304 loại 1PC (1 mảnh) DN10 lắp đường ống phi Φ17mm (⅜”)

Van bi Arita tay gạt, thân inox 304 loại 1PC (1 mảnh) DN15 lắp đường ống phi Φ21mm (½”)

Van bi Arita tay gạt, thân inox 304 loại 1PC (1 mảnh) DN20 lắp đường ống phi Φ27mm (¾”)

Van bi Arita tay gạt, thân inox 304 loại 1PC (1 mảnh) DN25 lắp đường ống phi Φ34mm (1″)

Van bi Arita tay gạt, thân inox 304 loại 1PC (1 mảnh) DN32 lắp đường ống phi Φ42mm (1¼”)

Van bi Arita tay gạt, thân inox 304 loại 1PC (1 mảnh) DN40 lắp đường ống phi Φ48mm (1½”)

Van bi Arita tay gạt, thân inox 304 loại 1PC (1 mảnh) DN50 lắp đường ống phi Φ60mm (2″)

Danh mục: