Quạt sò Cao áp Nhiệt độ Cao EC-H15

Liên hệ

hép không gỉ chống ăn mòn (SUS304) được sử dụng cho phần thông gió

Thép không gỉ chống ăn mòn (SUS304) được sử dụng cho phần thông gió của quạt điện , và có khả năng chống ngâm.

 Chúng tôi đã sử dụng thép không gỉ (SUS304) chống
ăn mòn ở phần chống   thông gió .